PRINCIPII BIBLICE ÎN ÎNTREŢINEREA ŞI PĂSTRAREA PRIETENIILOR BUNE

PRINCIPII BIBLICE ÎN ÎNTREŢINEREA ŞI PĂSTRAREA PRIETENIILOR BUNE – un mic ghid

În Cuvântul Lui atoate-cunoscător Dumnezeu ne-a oferit înţelepciunea necesară pentru formarea şi păstrarea unor relaţii bune cu cei din jurul nostru şi pentru evitarea greşelilor care să distrugă prieteniile bune. O parte a sfaturilor de înţelepciune în domeniu se găsesc în cartea Proverbelor. Să o deschidem pentru a afla ce spune mai întâi despre…

VALOAREA UNUI PRIETEN BUN

A. Un prieten poate fi o sursă de mângâiere

1. La bine sau la rău: Prov.17:17 Prietenul adevărat iubeşte oricînd, şi în nenorocire ajunge ca un frate.
2. Este uneori mai bun decât un frate: Prov.18:24 b …dar este un prieten care ţine mai mult la tine decît un frate.

“Un prieten este cineva cu care poţi îndrăzni să fii tu însuţi”. C. Raymond Beran

B. Un prieten poate fi o sursă de înţelepciune (bun sfetnic, de sfătuire)

1. Oferind sfaturi bune: Prov.27:9 Cum înveseleşte untdelemnul şi tămîia inima, aşa de dulci sînt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten.
2. În general despre valoarea unui sfat bun se vorbeşte în, Prov.11:14 Cînd nu este chibzuinţă, poporul cade; dar biruinţa vine prin marele număr de sfetnici.

Un prieten care pe care să-l poţi privi ca o sursă de sfaturi bune şi iubitoare este fără îndoială o binecuvântare. Dar a găsi astfel de prieteni de încredere nu este întotdeauna uşor, de aceea urmaţi următoarele principii biblice în alegerea prietenilor.

PRINCIPII ÎN ALEGEREA PRIETENILOR TĂI

A. Să vedem întîi felul de prieteni pe care nu ţi-ai dori:

1. din cei ce bîrfesc : Prov.20:19 Cine umblă cu bîrfeli dă pe faţă lucrurile ascunse; şi cu cel ce nu-şi poate ţinea gura să nu te amesteci.

2. din cei iuţi la mânie, lipsiţi de caracter: Prov.22:24-25
Nu te împrieteni cu omul mînios, şi nu te însoţi cu omul iute la mînie, ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui, şi să-ţi ajungă o cursă pentru suflet.

3. din cei dedaţi la băutură şi lăcomie: Prov.23:20-21
Nu fi printre ceice beau vin, nici printre ceice se îmbuibează cu carne. Căci beţivul şi cel ce se dedă la îmbuibare sărăcesc, şi aţipirea te face să porţi zdrenţe.

4. din cei schimbători, capricioşi (nesupuşi, rebeli, certaţi cu legea): Prov.24:21-22
Fiule, teme-te de Domnul şi de împăratul; şi să nu te amesteci cu cei neastîmpăraţi! Căci deodată le va veni pieirea, şi cine poate şti sfîrşitul amîndorora!

5. din cei mincinoşi, nemiloşi, indiferenţi, lipsiţi de încredere: Prov.25: 18-20
Ca nebunul care aruncă săgeţi aprise şi ucigătoare, aşa este omul care înşală pe aproapele său, şi apoi zice: ,,Am vrut doar să glumesc!“

6. din cei violenţi: Prov.1:10-19 B …

B. Să vedem acum felul de prieteni de care ţi-ai dori:

1. din aceia care par să aibe înţelepciune: Prov.13:20
Cine umblă cu înţelepţii se face înţelept, dar cui îi place să se însoţească cu nebunii o duce rău.

2. care prin sfaturile lor te conduc pe o cale dreaptă: Pr 13:14
Învăţătura înţeleptului este un izvor de viaţă, ca să abată pe om din cursele morţii.

“Un prieten credincios este o imagine (reflecţie) a lui Dumnezeu.”

“Şase semne are prietenia: dă şi primeşte, se destăinuie şi întreabă, mănâncă şi ospătează.”

După cum apostolul Pavel a spus, anturajul nepotrivit poate reprezenta o influenţă proastă (1Cor.15:33 Nu vă înşelaţi: ,,Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune’’) de care ar fi extrem de util să te debarasezi, dar cum să-i păstrezi pe cei buni ? Pentru a evita să pierzi prieteni buni, iată nişte…

SFATURI PENTRU MENŢINEREA BUNELOR PRIETENII

A. Lucrurile pe care trebuie să le eviţi dacă vrei să nu distrugă prietenii…
1. nu repeta la alţii tot ce auzi: Prov. 17:9
Cine acopere o greşală, caută dragostea, dar cine o pomeneşte mereu în vorbirile lui, desbină pe prieteni.

2. evită certurile fără sens: Prov.17:14
Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape; de aceea, curmă cearta înainte de a se înteţi.

3. nu abuza de ospitalitate: Prov.25:17
Calcă rar în casa aproapelui tău, ca să nu se sature de tine şi să te urască.

4. nu-ţi băga nasul unde nu-ţi fierbe oala: Prov.26:17
Un trecător care se amestecă într’o ceartă care nu-l priveşte, este ca unul care apucă un cîne de urechi.

5. nu fă glume proaste: Prov.26:18-19
Ca nebunul care aruncă săgeţi aprise şi ucigătoare, aşa este omul care înşală pe aproapele său, şi apoi zice: ,,Am vrut doar să glumesc!“

6. nu fii un clevetitor (“vânător/aducător de bârfe”): Prov.26:20
Cînd nu mai sînt lemne, focul se stinge; şi cînd nu mai este niciun clevetitor, cearta se potoleşte.

7. nu fii certăreţ: Prov.26:21
După cum cărbunele face jăratic, şi lemnul foc, tot aşa şi omul gîlcevitor aprinde cearta.

8. nu te angaja în linguşiri nesincere: Prov.27:14
Binecuvîntarea aproapelui cu glas tare dis de dimineaţă, este privită ca un blestem.

Urmând astfel de sfaturi biblice vei evita să-ţi jigneşti şi să-ţi pierzi prietenii. Dar câteodată aceasta se întâmplă în ciuda precauţiei noastre iar a recâştiga încrederea acestora nu este un lucru uşor (vezi, Prov.18:19). Ce se poate face ?

Fraţii nedreptăţiţi sînt mai greu de cîştigat decît o cetate întărită, şi certurile lor sînt tot aşa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărăteşti.

B. PENTRU REPARAREA RELAŢIILOR CU PRIETENII TĂI:

1. asigură-te că te afli într-o relaţie bună cu Isus (împăcat cu Domnul): Prov.16:7
Cînd sînt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieteni chiar şi pe vrăjmaşii lui.

“Un duşman al lui Dumnezeu nu este niciodată un prieten adevărat al omului. La baza a tot ce face va avea întotdeauna o intenţie sinistră.” Edward Young (1683-1765)

2. fii încet la mânie: Prov.15:18; vezi şi, Iacov 1:19-20
Un om iute la mînie stîrneşte certuri, dar cine este încet la mînie potoleşte neînţelegerile.
ªtiţi bine lucrul acesta, prea iubiţii mei fraţi! Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mînie; căci mînia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu.

3. nu te grăbi să răspunzi (reacţionezi ?): Prov.18:13
Cine răspunde fără să fi ascultat, face o prostie şi îşi trage ruşinea.

“Pentru a-ţi găsi un prieten trebuie să închizi un ochi. Pentru a-l păstra, trebuie să-i închizi pe amândoi.” Norman Douglas (1868-1952)

4. evită certurile: Prov.20:3
Este o cinste pentru om să se ferească de certuri; dar orice nebun se lasă stăpînit de aprindere.

5. vorbeşte cu blîndeţe: Prov.15:1
Un răspuns blînd potoleşte mînia, dar o vorbă aspră aţîţă mînia.

6. vorbeşte pe scurt: Prov.10:19
Cine vorbeşte mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce-şi ţine buzele, este un om chibzuit.

7. fii prompt în a arăta dragoste: Prov.10:12
Ura stîrneşte certuri, dar dragostea acopere toate greşelile.

8. însă, la nevoie, mai degrabă mustră în loc de a linguşi: Prov.28:23
Cine mustră pe alţii, găseşte mai multă bunăvoinţă pe urmă, decît cel cu limba linguşitoare.

O populară expresie românească uzată des în zilele noastre spune, “Doamnă scapă-mă de prietenii mei, căci de duşmani mă apăr eu !”, adevăr ce a fost recunoscut şi de alţii: “Mai mult trebuie să ne ferim de invidia prietenilor decât de gândul rău al duşmanilor” (Syrus)

“Cei ce oferă mai multă prietenie sunt cei care rămân cu cea mai mare parte a ei”

“M-am dus în lume să-mi găsesc prieteni, dar nu am putut găsi nici unul. M-am hotărât să fiu unul şi am găsit prieteni peste tot” WBK

“Poţi să-ţi faci mai mulţi prieteni în două luni prin a deveni interesat de viaţa altora, decât poţi în doi ani prin a-i face pe alţii să fie interesaţi de tine.” Dale Carnegie

CONCLUZIE
A aplica aceste sfaturi divine ne vor aduce binecuvântarea unor prieteni buni în această viaţă şi ne vor face anticiparea petrecerii eternităţii alături de ei mult mai plăcută… În loc de a depinde de şansă pentru a-ţi face prieteni, ascultă Cuvântul lui Dumnezeu. Cu toate acestea, nici o prietenie pe care o putem închega nu o poate întrece pe aceea pe care o putem avea cu Cel care “ţine la tine mai mult decât în frate”, şi anume Domnul Isus Hristos ! Pentru avea relaţii bune de prietenie unii cu alţii este nevoie ca în primul rând să cultivăm o relaţie foarte sinceră cu EL.

Cât de bun prieteni sunteţi tu şi EL ? Cât de aproape eşti de El ? Uneori, aceasta se reflectă în relaţiile tale cu alţii pe care, fie le îmbunătăţeşti, fie le distrugi !

Ioan 15:13-14 “Nu este mai mare dragoste decît să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi… Voi sînteţi prietenii Mei, dacă faceţi ce vă poruncesc Eu.”
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

www.vanblogh.wordpress.com

Un comentariu:

  1. INTODEAUNA INTR-O RELATIE DE PRIETENENIE TREBUIE SA PRIMEZE INCREDEREA...ALTFEL SE DARAMA TOTUL.

    RăspundețiȘtergere