Meditatie

“Destoinicia noastră … vine de la Dumnezeu” (2 Corinteni 3:5)

Dumnezeu nu-ţi va da o misiune care să nu presupună implicarea Lui. El ne cheamă: “nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui şi după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus” (2 32 Timotei 1:9) Când Dumnezeu îţi dă ceva de făcut, El îţi dă harul de a-l face. Dar nu te aştepta să fie uşor. Dumnezeu l-a chemat pe Moise să-i spună lui Faraon să lase mâna lui de lucru să plece să se închine unui dumnezeu în care Faraon nu credea. Lui Iona i-a spus să meargă la Ninive, cea mai coruptă cetate din lume şi să le spună locuitorilor: “Pocăiţi-vă sau veţi muri!” Când l-a chemat pe Ieremia să predice unui popor încăpăţânat şi egoist care a refuzat să asculte, el a plâns atât de tare încât a ajuns cunoscut drept “proorocul plângerii”. Deci dacă te simţi nea­decvat astăzi, fără Dumnezeu – aşa şi eşti! Eroii din Biblie nu au sărit de bucurie spunând: “Nici o problemă, mă descurc!” Dar iată vestea cea bună: Dumnezeu nu ne cheamă să lucrăm pen­tru El decât cu El şi asta ne garantează succesul.

Poate spui: “Dar nu am abilitatea necesară”. Nici o problemă: “Nu că noi prin noi înşine sun­tem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu”. Poate spui: “Dar nu am bani”. Nici o problemă: “Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiţi în orice faptă bună” (2 Corinteni 9:8). Poate spui: “Dar nu am putere”. Nici o problemă: “Pot totul în Hristos care mă întăreşte” (Filipeni 4:13).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu