Meditatie

“Poporul stătea la depărtare; iar Moise s-a apropiat de norul în care era Dumnezeu” (Exod 20:21)

Doar Moise ştia ce înseamnă prezenţa lui Dumnezeu, cum sună vocea Lui şi cum arată slava Lui. Şi aparent, poporul se mulţumea să lase lucrurile asa. Ei i-au spus lui Moise: “Vorbeşte-ne tu însuţi şi te vom asculta; dar să nu ne mai vorbească Dumnezeu” (Exod 20:19). De ce se temeau ei, că Dumnezeu ar putea să le spună ceva ce ei nu doreau să audă? Când nu ai dus la îndeplinire ultimele instrucţiuni ale lui Dumnezeu este greu să fii entuziasmat cu privire la urmă­toarele Lui instrucţiuni. Ioan scrie: “prin aceasta ştim că îl cunoaştem, dacă păzim poruncile Lui. Cine zice: “îl cunosc” şi nu păzeşte poruncile Lui, este un mincinos, şi adevărul nu este în el Dar cine păzeşte Cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârşită; prin aceasta ştim că suntem în El. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască şi el cum a trăit Isus” (1 loan 2:3-6). Aşa că te mulţumeşti să fii un privitor şi să vezi cum Dumnezeu mişcă vieţile altora în loc să accepţi disciplina cerută pentru a avea şi tu o relaţie personală cu El? Vrei să ai darurile Lui şi foloasele Lui, dar nu şi angajamentul care vin odată cu ele? Dumnezeu nu vrea să fii nebun după Biblie sau după biserică sau după binecuvântările Lui. Nu, El vrea să te îndrăgosteşti de El. El nu caută o întâlnire pasageră; El caută o mireasă! El vrea un om care rămâne cu El când vremurile sunt grele. Eşti gata să-ţi pui pe deget inelul angajamentului?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu