ŞANSA ~ varianta pentru 100 Ro

Valorile trebuiesc păstrate, dar ... REDEFINITE !!! 
~
ŞANSA mea, şansa noastră. Şansa OAMENILOR.
Noi toţi suntem "la bază" ...doar atât: MATERIE.
Dumnezeu ... A SUFLAT peste noi, Suflare de Viaţă !
 
SLAVĂ lui Dumnezeu !
 
Acea Suflare DĂINUIE şi este prezentă nu doar Oamenilor. Are diverse "însărcinări", pentru fiecare Vietate în parte ! OMUL este însă după CHIP şi ASEMĂNARE !
Prin Neascultare, multe "caracteristici" s-au pierdut, Omul devenind MURITOR, mult "mai apropiat" de esenţa Materiei, de sorginte Divină ! Prin Neascultare, Omul "a căpătat" BOALĂ !!! Suferinţa REVENIRII la Dumnezeu ! DRUMUL care trebuie parcurs, treptele care trebuiesc urcate ... pentru REVENIRE la CHIP şi ASEMĂNARE ! La VOIA lui Dumnezeu !!!
 
Boala se manifestă mai ales prin MINCIUNĂ ! Acceptarea Minciunii duce doar la Moarte, duce doar la UITARE ! Acceptarea Minciunii ne îndepărtează de VOIA lui Dumnezeu, acceptarea Minciunii ne perpetuează BOLII !!!
 
ŞANSA mea, şansa noastră. Şansa OAMENILOR.
~
Sfânta Evanghelie după Ioan

13.34. Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul.
13.35. Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii.
~
ŞANSA mea, şansa noastră. Şansa OAMENILOR.
Orice moment este un început ! 
Orice Clipă trebuie trăită la maxim. Doar în ADEVĂR. Mântuitorul ne-a rugat să fim PRECUM COPIII !!! Încrezători DOAR în ADEVĂR ! "Politica struţului" duce la Moarte, căci ne face părtaşi minciunii, îi devenim COMPLICI prin acceptarea tacită a EVIDENŢEI !!! 
Minciuna nu doar că se complace în aşteptare, dar NE PREZINTĂ noi argumente, menite să ne atrofieze definitiv vigilenţa. Argumente cu care SĂ NE PIERDEM VREMEA !!! Iar MINCIUNA să rămână "LA PUTERE" !!! Puterea ei este slăbiciunea noastră, căci Minciuna trebuie ÎNDEPĂRTATĂ FĂRĂ TĂGADĂ, fără discuţii, fără lamentări, CU RISCUL "Vieţii" !!! 
Ne trag copiii de urechi ! Este doar un exemplu. Acestor "aşteptări" legitime, noi, Oamenii ... cum RĂSPUNDEM ??? Cititii tot blogul ! Are doar câteva articole. 
Copiii NE ÎNVAŢĂ !!! Aici am găsit ... O ŞANSĂ ! Şansa mea, ŞANSA noastră ! 
Aceea de a NE ÎNTOARCE la Esenţe ! Aceea de a ne asuma statutul de mici Creatori. 
Un VIS care trebuie TRĂIT prin PARTICIPARE ! Aici am aflat ... O ŞANSĂ finalizată ! Prin sacrificiul Muncii Creatoare ! Aşa cum ne CERE Dumnezeu !
~
Valorile trebuiesc păstrate, dar ... REDEFINITE !!!
Valorile trebuiesc păstrate, dar ... REDEFINITE !!!
~
Cornelius, :)
~
Hai la DRUM de Lumină !
Cine vine cu mine, ca să pot să fiu BINE îndrumat ???
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Un comentariu: