Aviz

Avizul Consiliului Legislativ : proiectul de lege antilegionar este incompatibil cu noul Cod penal!

autor: FrontPress 25.11.2013

PRIGOANAConsiliul Legislativ, deşi în aparenţă avizează favorabil proiecul de lege antilegionar, ridică o serie de obiecţii care practic fac imposibilă o aprobare a proiectului de lege în forma actuală.
Pe scurt, obiecţiile principale se pot rezuma la faptul că infracţiunea de “legionarism” nu se regăseşte în legislaţia românească actuală. Ea nu este definită nicăieri, nu este menţionată în Codul Penal.
Astfel: La pct. 3. se specifică “Din redactare nu rezultă cu claritate care anume infracţiuni sunt avute în vedere. Precizăm că, în situaţia în care s-a avut în vedere “combaterea infracţiunilor … cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob”, este necesară completarea art. 2 cu o definiţie a acestei noţiuni, întrucât niciun alt act normativ nu prevede o enumerare a infracţiunilor care ar intra în această categorie”.
La pct. 6 se afirmă că infracţiunile ţinând de “legionarism” invocate în Art I. pct. 5,6-8 din noul proiect de lege sunt incompatibile cu noul Cod Penal care va intra în curând în vigoare, aceste paragrafe putând avea cel mult o valabilitate limitată, până la intrarea în vigoare a Codului Penal, după care vor trebui reformulate. Astfel, despre Art I. pct. 5, 6-8 din proiectul legislativ se face observaţia: “În ceea ce priveşte modificarea art.3. alin. (1) şi (2), semnalăm că, în situaţia în care modificările propuse prin proiect vor intra în vigoare anterior datei la care urmează să intre în vigoare noul Cod penal, Legea nr. 286/2009, acestea vor opera numai până la această din urmă dată (1 februarie 2014, n.n.). Precizăm că, potrivit art. 113 din Legea nr. 187/2012, la data intrării în vigoare a noului Cod Penal, art. 3 va fi modificat în întregime. Pe de altă parte, în cazul în care modificările propuse prin proiect vor intra în vigoare după intrarea în vigoare a noului Cod penal, este de apreciat în ce măsură incriminările şi pedepsele propuse se integrează armonios în noua reglementare de ansamblu a infracţiunilor”.
Date fiind numeroasele sale lacune şi incompatibilităţi cu actuala legislaţie, acest proiect de lege se cuvine a fi respins în mod definitiv, actuala formă a OUG 31/2002 fiind suficientă şi îndeplinind toate standardele internaţionale în domeniu. De Fundaţia “George Manu”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu