CREZ NOU


Stefan Tatarescu: “CREZ NOU (ideia national-socialista)”

autor: FrontPress 28.08.2012
Textul de mai jos face partea din lucrarea „CREZ NOU (ideia național-socialistă)”, publicată în 1932, pe care o vom reproduce integral, dar în serial. Autorul lucrării este Ștefan Tătărescu, președintele Partidului Național Socialist Român, fondat de acesta încă din 1932. În iunie 1932 Partidul Național Socialist s-a aliat cu Liga Apărării Național Creștine, astfel că liderii celor două formațiuni politice naționaliste au candidat pe o listă comună la București. Cap de listă fiind profesorul A.C. Cuza, secondat de colonelul Ștefan Tătărescu. Alianța va adopta programul economic al Partidului Național Socialist Român și intransigența Ligii Apărării Naționale Creștine în problema evreiască. Ștefan Tătărescu a făcut închisoare politică în regimul comunist și a fost deținut, singur în celulă, la Sighet. De acolo a fost eliberat mai mult mort decât viu și a mai supraviețuit doar câțiva ani.
IX. Școala național socialistă, școala viitorului
Școala este laboratorul uriaș, grădina mistică pe care cresc și se stilizează sufletele generațiilor ce se succedă; de aceia instituția aceasta a stat totdeauna la baza preocupărilor omului de stat profund și segace.
În cazul nostru și în vremea de față, școala românească în efortul său de a crea, și de a îndruma noile generații pe căile incerte ale viitorului, are o mare misiune istorică de îndeplinit: Să ajute poprul să-și asimileze realmente bunurile spirituale și cuceririle tehnice, administrative si materiale pe care neamul nostru, odată cu adoptarea formei de stat modern, le-a împrumutat culturii occidentale.
Cu ajutorul școlii noastre, noi românii va trebui să ne regăsim pe noi înșine, cu adevăratele noastre aspirații și nevoi, propria noastră personalitate istorică.
Lucrul acesta l-au înțeles mulți dintre cărturarii noștri de seamă. Aceștia, alarmați de efectele dizolvante și de ravagiile sufletești provocate de o „știință” exotică, de împrumut și de lipsa totală a unui sistem de educație vrednic de acest nume , cer din ce în ce mai insistent, „adaptarea sufletească a românilor la instituțiile sociale moderne.” (1)
Bătrânul și înțeleptul rege Carol, cu sclipirea de intuiție a omului de stat genial, a formulat concis și substanțial ca anticii latini, ce așteaptă poporul român de la școala sa.
Așteaptă nu „savanți” superficiali și ridicoli, străini de realitate, nu birocrați sterpi și ariviști, nu spirite sofiste și propagatori de locuri comune științifice, ci oameni de ispravă, cetățeni care să pună preocupările relative la perenitatea și prosperitatea neamului mai presus de preocupările personale, spirite simple, viguroase și severe, suflete galvanizate de ideea abnegației liber consimțite și a sacrificiului voluntar, într-un cuvânt, oameni de inimă și de caracter.
Pentru a ajunge la acest scop școala trebuie scoasă din mâna birocraților, a spiritelor fade și a neputincioșilor. În fruntea acestei instituții, cea mai utilă, cea mai eficace și mai oropsită din toate, adevărata bază organică a regenerării și renașterii noastre naționale, trebuie puși oameni activi, energici și pătrunși de marea lor responsabilitate. Școala viitorului, a unui viitor foarte apropiat însă, va trebui să realizeze acest triplu scop, absolut indispensabil dăinuirii ca popor liber și stăpân pe destinele noastre:
1. Să creeze oameni de ispravă în primul rând și în toate domeniile. Ceea ce înseamnă că va trebui să dea întâietate educației asupra instrucției. În al doilea rând, să creeze agricultori, meșteșugari, comercianți, industriași, și liber profesioniști, însuflețiți de ambiția de a transforma această țară dintr-o pârloagă într-o grădină, într-un locaș sanctificat de cultul muncii disciplinate, într-un refugiu al solidarității naționale și al păcii sociale.
2. Să facă să renască în sufletul servitorilor statului orgoliul datoriei îndeplinite nu din constrângere exterioară, ci sub imperativul unui comandament spiritual. Să creeze adică o conștiință publică, în măsură să se impună tuturor sufletelor cu evidența implacabilă a necesității absolute.
3. Să contribuie în chip conștient și deliberat la recrutarea și organizarea unei elite disciplinate și active, a unei aristocrații de oameni de faptă și de sacrificiu total, capabilă ca prin exemplul său viu și prin prestigiul său spiritual, să exalte și să stimuleze poporul, să-și redea o vigoare și o credință nouă în propriile sale puteri. Singură o astfel de elită mai poate oferi un sens nou, un cadru coerent și solid, masei debordante de interese anarhice și contradictorii care ne-a istovit și ne-a detracat astăzi aparatul de Stat și cele mai prețioase forțe colective ale nației, amenințându-ne pentru mâine cu pieirea.
***
Astfel, la temelia regenerării noastre noi așezăm primatul spiritual, renașterea prin spirit. Întocmai ca miticul Anteu, pentru prinde puteri noi, trebuie să luăm iarăși contact cu solul sacru al tradițiilor natale, cu sufletul românesc de totdeauna, căruia să-i deschidem drum nou, prin inimile noastre, către nelămuririle catastrofice ale viitorului. Idealul nostru va trebui să lucească însă nu în viitor, ci în eternitate. Materia este multiplă, diversă, coruptibilă și trecătoare, sufletul e însă unic și etern. – Facă deci Domnul, ca și școala noastră să fie transfigurată și unificată de duhul august al eternității.
***
Pentru ca școala să-și îndeplinească realmente menirea, acțiunea sa lentă și subterană, influența sa tăcută, modestă și fecundă trebuie să fie coordonată și articulată cu întreaga politică de Stat, după cum va trebui să găsească un sprijin permanent și continuu într-o opinie publică organizată și vigilentă.
Regenerarea întregii noastre vieți naționale nu se poate aștepta însă numai de la activitatea unei singure instituții chiar când aceasta ar juca un rol preponderent în ansamblul forțelor organizate ale nației. Ea cere consensul înțelept si concertat al tuturor puterilor vii și conștiente ale neamului și postulează nașterea unei noi conștiințe publice.
Național Socialismul nu este deci nici o nouă ideologie politico-socială, nici un sistem abstract de organizare a statului, ci o nouă conștiință publică, la începutul afirmării sale. De pe Lupta NS
(1) St. Zeletin „Neoliberalismul”

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu