Ipoteza fondarii Tarii Romanesti


Negru Voda a descalecat din Tara Barsei. O ipoteza a fondarii Tarii Romanesti

autor: FrontPress 14.08.2012
Anul acesta când m-am reîntors de pe litoralul românesc am trecut cu autoturismul prin Câmpulung spre culoarul Rucăr – Bran. Am fost uimit să observ toponimia şi hidronimia locurilor legate de Negru Vodă: dealuri, schituri, ape, şesuri, sate aveau legătură cu legendarul descălecător din Ardeal.  
De la Câmpulung am urcat dealurile semeţe şi ascuţite ale culoarului Rucărului. Înainte să ies din judeţul Argeş la graniță cu judeţul Braşov în zona istorică seculară de frontieră între Muntenia şi Ardeal se face o deschidere largă a priveliştii înspre Munţii Piatra Craiului pe stânga şi Masivul Bucegi pe dreapta. Acolo, în vârful dealului, ce taie mijlocul masivelor este o parcare neasfaltată, cu ciobani care vând caşcaval de Moeciu şi sucuri naturale de afine. Era o zi de caniculă cu un soare strălucitor şi crestele semeţe ale munţior puteau fi admirate în toată splendoarea lor. În depărtare se observa şi vârfurile Făgăraşilor. Am oprit şi am făcut un mic popas. Ceea ce era foarte interesant a fost faptul că în josul şoselei am observat pe deal între brazi rămăşiţele unor ziduri tocite de cetate. La curiozitatea mea ciobanii amabili mi-au spus că acolo jos sunt urmele unei cetăţi ale cavalerilor teutoni.
Am fost fascinat de pietrele spălate de ploi şi timp şi le-am cercetat preţ de câteva minute. Atunci pot spune că am avut o revelaţie legată, pe logica istorică, privind legenda lui Negru Vodă. Experienţa de licenţiat, master, doctorat şi post-doctorat în Istorie m-a învăţat că această ştiinţă subiectivă are o logică a sa proprie. Pentru români Carpaţii nu au fost o graniţă, ci o legătură spirituală şi economică care i-a ţinut uniţi. Culoarul Rucăr-Bran a fost în evul mediu o adevărată “autostradă” între Transilvania şi Ţara Românească.
Majoritatea istoricilor români consideră descălecatul lui Negru Vodă o legendă. Chiar dacă îi conferă legendei un sâmbure de adevăr, istoricii cred că Negru Vodă ar fi descălecat din Ţara Făgăraşului în Muntenia la sfârşitul secolului XIII-lea. El ar fi descălecat în zona Curtea de Argeş, fapt ilogic din punct de vedere istoric. În primul rand, în secolul XIII culoarele de trecere a mărfurilor şi comercianţilor în general din Ardeal spre Ţara Românească erau folosite în special pe la clisura Dunării, Ţara Loviştii şi culoarul Rucăr-Bran. În niciun caz din Ţara Făgăraşului peste inaccesibilii munţi ai Făgăraşului. Numai din 1975 Transfăgărăşanul a legat cele două regiuni româneşti. În al doilea rând, Ţara Făgăraşului era o ţară românească liberă cu cnezi şi voievozi independenţi şi o viaţă politică sau economică autonomă faţă de regatul Ungariei. Şi în vremea dualismului austro-ungar arealul Ţării Făgăraşului a fost o enclavă puternic românească şi o zonă religioasă exclusiv ortodoxă. Legenda ne spune că Negru Vodă a descălecat în Țara Românească în urma imixtiunilor regalităţii şi nobilimii uzurpatoare maghiare şi a ofensivei catolicismului. Un cneaz Negru Vodă din Ţara Făgăraşului care a aparţinut juridic Ţării Româneşti până în secolul XVI, nu avea cum să fie nemulţumit şi fugărit de ofensiva catolică şi nobiliară maghiară.
În secolul XIV descălecatul lui Dragoş şi apoi al infidelului Bogdan s-a făcut în Moldova în urma imixtiunilor brutale ale regalităţii, nobilimii şi catolicismului maghiar în Maramureş. Atunci, rebelul ortodox Bogdan a descălecat din Maramureş pe apa Siretului şi i-a înfrânt pe reprezentanţii coroanei maghiare punând bazele statului suveran medieval Moldova. Similar trebuie să se fi întâmplat şi în Ţara Românească dar mai repede cu circa 150 de ani. Negru Vodă un dux valah suferă consecinţele brutale ale colonizării regalităţii maghiare şi mai ales ofensiva catolicismului împotriva schismaticilor ortodocşi şi alege să se mute cu curtea sa voievodală la sud de Carpaţi întemeind el şi urmaşii săi Ţara Românească. Zona din care ar fi putut veni Negru Vodă ar fi putut fi din Ţara Bârsei sau Burzeland.
După colonizarea saşilor la Braşov şi Râşnov, regale Andrei al II-lea oferă printr-o diplomă cavalerilor teutoni, în 1211, Ţara Bârsei pentru a o apăra de incursiunile cumanilor, a exploata sarea şi aurul şi a catoliciza provincia împotriva ortodocşilor schismatici. Dacă zona rurală era controlată de cnezii şi voievozii valahi în perioada colonizării saşilor a oraşelor, odată cu venirea cavalerilor teutoni se trecea într-o altă etapă a colonizării: catolicizarea locuitorilor valahi, fapt care nu a rămas fără repercusiuni socio-politice şi demografice.
Cneazul Negru Vodă, împreună cu curtea sa şi o parte locuitorilor Ţării Bârsei, trece pri culoarul Rucăr-Bran în Țara Românească în zona sau în oraşul Câmpulung, locuit de colonişti saşi. Aici se pune bazele unui ducat valah de religie ortodoxă, ca viitoare bază a unificării tuturor cnezatelor şi voievodatelor din Muntenia. Diploma Ioaniţilor şi actele de danii ale regelui maghiar Bela şi a urmaşilor acestuia consemnează începând cu 1247 lupte între cnezii valahi şi oştile maghiare pentru supremaţie în dreapta şi stânga Oltului. Litovoi valahul este înfrânt și ucis, iar fratele său Bărbat luat prizonier. În urma acestor conflicte urmaşii lui Negru Vodă care şi-au întemeiat curte de piatră şi biserică ortodoxă domnească la Câmpulung, profitând şi de comerţul înfloritor mijlocit de saşii din oraş, au reuşit să se impună peste cnezii din zona Oltului şi să fondeze Ţara Românească pe la 1280 când apare numele lui Thocomerius, tatăl lui Basarab I. Prima curte domnească a Basarabilor a fost la Câmpulung legată economic și religios de culoarul Rucăr-Bran.
Originea fondatorilor Ţării Româneşti se trage din nobilimea românească din Ardeal, prin legendarul Negru Vodă, nicidecum din cumanii promovați cu multă imaginaţie suspectă de Neagu Djuvara. Descălecatul lui Negru Vodă îl putem situa, conform diplomei de danie către teutoni oferite de regele Andrei II, între anii 1211 şi 1226, când teutonii au fost alungaţi de coroana maghiară pentru că şi-au ridicat cetăţi de piatră şi i-au scris papei Honoriu al III să treacă în subordinea directă a acestuia şi să se rupă de Ungaria. Cetatea teutonilor care am cercetat-o în culoarul Rucăr-Bran era dincoace de granița Ardealului înspre Muntenia. Puterea teutonilor se prelungea spre Câmpulung, fapt ce a deranjat coroana maghiară. Între anii aceştia 1211 și 1226 Negru Vodă la presiunea catolicizării şi pierderii terenurilor în favoarea teutonilor, trece la sud de Carpaţi prin pasul Rucăr-Bran, aşa cum a făcut peste 150 de ani voievodul ortodox Bogdan din Maramureş în Moldova. Chestiunea pe care o ridică Neagu Djuvara privind culoarea de Negru dată Țării Românești de către turci Kara Iflak ar veni de la Cumania Neagră e puerilă.
Eponimul Negru provine de la legendarul voievod valah Negru Vodă din Țara Bârsei. E o ipoteză istorică mult mai credibilă și ușor de confirmat arheologic decât obsesia cumană sau slavă a originii domnitorilor valahi de la sud de Carpați promovată în mod ciudat de numeroși istorici. De Ionuț Țene – NapocaNews
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu