PRIMUL ŞI ULTIMUL IMPOZIT

Autor Doina Popescu

Fragment din romanul  ARDEI IUŢI

Preotul este agentul fiscal care îţi ia primul şi ultimul impozit! Cine-ţi ia banii, ne-am lămurit. Întrebarea este cine-ţi ia sufletul?! Dacă ajungi în Rai, toată lumea-i mulţumită! Totul e bine când se termină cu bine!  Dar, dacă ajungi în Iad, n-ar fi corect ca popa să restituie banii familiei? Alooo! Protecţia consumatorilor! Se aude?

Mai multe felii de proză afurisită la http://doinapopescu.wordpress.com/category/fragmente-din-romanul-ardei-iuti/


Un comentariu: