Capitalismul, dusmanul popoarelor

autor: FrontPress 29.12.2011
Putem recunoaşte faptul că spiritul comercial nomad nu are limite în ceea ce priveşte goana după profit şi astfel nici un popor nu se află în siguranţă faţă de masificare. Nu degeaba cuvântul „capitalism” provine de la cuvântul „capita” pentru „conducători (mulţimea vitelor)” şi de la cuvântul „pecuniar” din „pecunia” pentru vite. Expresia „capital mobil” descrie de asemenea foarte exact caracterul nomad în care se manifestă băncile, bursele şi fondurile de speculaţii.
“Guvernarea mondială” nu reprezintă o insinuare răutăcioasă, ci corespunde logicii capitalismului. Sub presiunea recuperării maselor de capital inimaginabile, care necesită profituri de miliarde, capitalul financiar internaţional concentrat se află în bătălia finală pentru instaurarea unei pieţi globale împotriva tuturor economiilor naţionale şi comunităţilor locale. În numele globalizării şi liberalizării, toate structurile internaţionale ale capitalului mondial se află în procesul de a distruge toate structurile naţionale de pe pământ, de a deschide toate graniţele prin intermediul tehnicii moderne şi de a transforma toate comunităţile închise în societăţi deschise. O planetă a miilor de popoare ar trebui să se transforme într-o „planetă a maimuţelor”, care se pierde în gloata consumatoare de fast-food şi care preia minciunile „formatorilor de opinie” şi „conducătorilor media” despre pericolele naţionalismului şi rasismului. O naţiune capitalistă reprezintă o contradicţie în sine. Ea este sortită autodizolvării în piaţa capitalistă globală. Naţiunea capitalistă renunţă la funcţia de protecţie faţă de popoare şi se predă capitalului internaţional.
Comerţul liber nereglementat şi imixtiunea nemărginită a hoardelor invadatoare de creditori străini distrug naţiunea ca spaţiu social al poporului. Naţiunea capitalistă devine un loc de investiţie al capitalului din caravana unei noi migraţii populare. Naţiunile capitaliste se sfâşie reciproc în competiţia falimentară de a oferi facilităţi investitorilor străini prin desfiinţarea propriilor mecanisme economice şi sociale de protecţie. Naţiunea capitalistă îşi distruge propria cultură naţională prin americanizare („american way of life“), îşi înjoseşte propriul popor prin reducerea sa la un simplu „capital uman”, comercializând Patria ca pe o marfă în cadrul speculaţiilor internaţionale cu terenuri, îşi transformă patria într-o groapă de gunoi a comerţului profitabil ostil mediului şi îşi distruge valorile şi tradiţiile în folosul unui materialism lipsit de cultură. Aceasta nu reprezintă nimic mai mult, decât ceea ce putem observa atât în România, cât şi în alte state ale lumii. Susţineţi rezistenţa – Distrugeţi Capitalismul! De pe Lupta NS
«

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu