Asemenea cu moartea Lui

-”Să mă fac asemenea cu moartea Lui” (Filipeni 3:10)-

În timp ce Ioan era prizonier pe insula Patmos, departe de cei dragi şi înconjurat de ţipetele captivilor abuzaţi, el a avut o viziune de la Isus. El scrie: “Când L-am văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort” (Apocalipsa 1:17). O descoperire incredibilă în mijlocul închisorii, a haosului şi a durerii; aşa se întâmplă! Împrejurările dificile prin care treci chiar acum îţi pot limpezi de fapt per­cepţiile, te pot face să-L cauţi pe Dumnezeu ca niciodată până acum şi poţi găsi răspunsuri pen­tru viaţa ta. Necazul lui Ioan dovedeşte că experienţele negative nu-L ascund pe Domnul; ele îl descoperă. În loc să te distrugă, atacul lui satan poate de fapt să te dezvolte. Da, te stresează, dar te şi face mai tare din punct de vedere spiritual.

În Evrei capitolul 11 vedem două lucruri: faptele credinţei lor şi adâncimile credinţei lor. Unde şi-a dovedit Dumnezeu credinţa faţă de Daniel? În groapa cu lei. Unde li s-a arătat Dumnezeu celor trei tineri iudei? Într-un cuptor de foc încins de şapte ori mai mult. Există un loc în Dumnezeu în care încercările consumă totul în afară de dorinţa ta de a-L cunoaşte. Deşi uneori poţi pierde din vedere acest lucru, nu lăsa să-l pierzi de tot. A fost scopul care l-a mistuit pe Pavel: “să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi părtăşia suferinţelor Lui, şi să mă fac asemenea cu moartea Lui”. Acolo nu sunt rezerve, retragere, regrete; doar o dorinţă să-L cunoşti pe Dumnezeu în mod intim şi un angajament să “mergi cu El tot drumul”. Fie ca aceasta să devină dorinţa inimii tale astăzi!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu