Ai fost credincios

-”Ai fost credincios” (Luca 19:17)-

Cu banii poţi cumpăra un pat, dar nu poţi cumpăra somnul, poţi cumpăra cărţi, dar nu şi înţelepciune, poţi cumpăra hrană, dar nu şi pofta de mâncare, o casă, dar nu şi un cămin, medicamente, dar nu sănătate, luxul, dar nu şi fericirea, imaginea, dar nu şi caracterul, religia, dar nu şi salvarea. Poate spui: “Dar asta înseamnă că Dumnezeu nu vrea să am bani?” Nu, de fapt El îţi va încredinţa mai mulţi bani când dovedeşti că încrederea ta nu se află în bani, ci numai în El (1 Timotei 6:17). Biblia ne învaţă trei lucruri despre bani: 1) Când devii un bun administra­tor a ceea ce ai, Dumnezeu îţi va da mai mult. “A spus să cheme pe robii aceia, cărora le dăduse banii, ca să vadă cât câştigase fiecare cu ei din negoţ.

Cel dintâi a venit, şi i-a zis: “Doamne, polul tău a mai adus zece poli.” El i-a zis: “Bine, rob bun; fiindcă ai fost credincios în puţine lucruri, primeşte cârmuirea a zece cetăţi” (Luca 19:15-17). 2) Când esti preocupat să-i slujeşti pe alţii, Dumnezeu îţi va da mai mult. Când Iov nu s-a mai uitat la el însuşi şi a început să se roage pen­tru alţii “Domnul i-a dat înapoi îndoit decât tot ce avusese” (Iov 42:10). 3) Când poţi renunţa la lucrurile materiale pentru a face voia lui Dumnezeu, Dumnezeu îţi va da mai mult. Avraam a părăsit siguranţa căminului său pentru a împlini planul lui Dumnezeu şi a ajuns să fie unul din cei mai bogaţi oameni din lume. Pe de altă parte, tânărul bogat a spus nu la chemarea lui Hristos de a-L urma deoarece preţul era prea mare (vezi Marcu 10:17-22). Poate întrebi: “Care este preţul?” Totul!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu