Striga

-”Poporul să scoată mari strigăte. Atunci zidul cetăţii se va prăbuşi” (losua 6:5)-

Te lupţi într-o bătălie pe care te temi că nu o vei câştiga? De cine depinzi: de Dumnezeu sau de tine însuţi? Când s-a confruntat cu armatele aliate ale lui Amon, Moab şi Muntele Seir, Dumnezeu i-a zis poporului Său Israel: “nu voi veţi lupta, ci Dumnezeu” (2 Cronici 20:15). Iar Dumnezeu nu a pierdut încă nici o bătălie! El i-a spus lui losua: “lată, dau în mâinile taie lerihonul” (losua 6:2). Observăm că el nu a spus: “voi da în mâinile tale”. Israel avea deja vic­toria, iar acum erau chemaţi să o obţină. Dar întrebarea rămâne, cum? Răspunsul lui Dumnezeu a fost: “poporul să scoată strigăte mari”, losua le-a spus israeliţilor: “Când vor suna lung din cor­nul de berbec, şi când veţi auzi sunetul trâmbiţei, tot poporul să scoată mari strigăte. Atunci zidul cetăţii se va prăbuşi, şi poporul să se suie, fiecare drept înainte” (losua 6:5). Nici o persoană raţională nu s-ar aştepta la un strigăt, oricât de puternic, prin care zidurile unei mari cetăţi să se prăbuşească. Dar acesta nu a fost un strigăt obişnuit; acesta a fost un strigăt al credinţei bazat pe promisiunea pe care le-o făcuse Dumnezeu. Deşi victoria părea imposibilă, când Israelul a stri­gat Dumnezeu a răspuns făcând să se prăbuşească zidurile şi deschizând porţile spre Ţara Promisă. Când cauţi o uşă deschisă şi tot ceea ce vezi este un zid gros, ultimul lucru pe care îţi vine să-l faci este să strigi “victorie”, nu-i aşa? Dar trebuie să-o faci deoarece:

1) Strigătul laudei duce la victorie;

2) Credinţa ta este “înregistrată”;

3) Duşmanul este derutat şi rămâne fără două din cele mai importante arme: îndoiala şi descurajarea;

4) Ascultarea, chiar şi când nu-nţelegi, aduce mereu rezultate. Aşa că strigă; căci victoria este a ta!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu