Faca-se voia Ta !

“Vie împărăţia Ta. Facă-Se voia ta” (Matei 6:10)-

În procesul de zdrobire intenţia lui Dumnezeu nu este să-ţi distrugă voinţa, ci s-o redi-recţioneze; nu vrea să-ţi ia valoarea de sine, ci să te ajute să vezi că El este sursa valorii tale. Cei trei sute de soldaţi ai lui Ghedeon au trebuit să-şi spargă ulcioarele, ceea ce i-a făcut vulnerabili la atac înainte ca făcliile din ele să lumineze şi duşmanul să fie înfrânt (Judecători 7). Elisei a tre­buit să-şi părăsească boii, care reprezentau siguranţa lui financiară înainte să se califice pentru a primi o porţie dublă din Duhul lui Dumnezeu (1 împăraţi 19:19-21). Maria a trebuit să spargă vasul de alabastru, care reprezenta zestrea ei şi speranţa la o căsătorie, pentru a primi cea mai mare laudă din partea lui Hristos (Marcu 14:3-9). Zdrobirea costă: ea se petrece în etape.

Etapa 1: Pocăinţa. După aventura cu Batşeba, David s-a rugat: “Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit” (Psalmul 51:17).

Etapa 2: Disciplina, “mă port aspru cu trupul meu, şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat” (1 Corinteni 9:27).

Etapa 3: Intimitatea. Îţi place rugăciunea şi Cuvântul lui Dumnezeu pentru că te “conectezi” cu El prin ele. Dar tu va trebui să te lupţi cu lucrurile din jur care îţi distrag atenţia de la un timp petrecut în prezenţa Lui şi să te lupţi cu firea din tine pentru a rămâne acolo. Adevărata problemă cu zdrobirea este supunerea înaintea lui Dumnezeu. Dick Rasanen scrie: “Dragă Dumnezeule, mi-e uşor să fiu eu în control. Mi se pare atât de dureros să realizez că nu, eu, sunt în control. Ajută-mă să ştiu când spunând “eu mă predau aici” este o mărturisire şi nu doar un mod de a evita responsabilitatea”.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu