Trebuie sa lucrez...

Trebuie să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis” (loan 9:4)
Cuvântul biblic pentru pasiune este zel. Fără el, viaţa poate deveni destul de cenuşie. Zelul te ajută să mergi mai departe când alţii renunţă. Te împinge prin cele mai grele vremuri şi îţi dă energia pe care nu credeai că o ai. Nimic nu-l poate înlocui. Oportunităţile îţi deschid uşa, dar fără zel nu vei profita de ele şi nu-ţi vei atinge destinul. Howard Hendricks a spus: “Nimeni nu pune ouă vii sub cloşti moarte”. Asta reprezintă oportunităţile pentru oamenii fără zel. Cunoştinţele nu pot înlocui zelul. Cei mai răi preşedinţi ai Americii sunt renumiţi pentru că au fost cei mai deştepţi. Şi cei mai mari, precum Abraham Lincoln, au avut parte de foarte puţină edu¬caţie în şcoală. CV-ul te poate ajuta să intri pe uşă, dar mai departe nu. Nici talentul nu poate înlocui zelul.

Există mulţi oameni în lume care au un talent natural extraordinar şi care nu ajung la succese personale sau profesionale. Talentul este ca banul; creşte numai când îl pui în negoţ. Nu vei avea niciodată succes fără ajutorul altora, dar simplul fapt de a fi înconjurat de oamenii potriviţi nu-ţi garantează succesul. O echipă fără inimă nu va câştiga. Zelul este cel care aduce o schimbare. Şi unul din secretele faptului de a avea zel este să ştii că Dumnezeu te-a chemat în¬tr-adevăr şi ţi-a dat daruri pentru a face anumite lucruri. Domnul Isus a spus: “Trebuie să lucrez lucrările Celui ce M-a trimis”. Acest fel de zel nu se învaţă, se deprinde, deci dacă astăzi îţi lipseşte zelul, petrece mai mult timp cu Isus.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu