Probleme ?

- “lată o femeie, care … avea o scurgere” (Matei 9:20) -

Există probleme cu care te-ai luptat aşa de multă vreme încât ţi s-a uscat viaţa în tine? Nu cumva oamenii ţi-au fluturat în faţă concluziile lor amintindu-ţi că au încercat orice soluţie şi nu a mers nici una? Îţi şoptesc cumva: “Am venit aici ca să rămân, obişnuieşte-te cu asta?” Ţi-ai spus cumva: “Am crezut că după atâta timp căsnicia mea se va vindeca sau sănătatea îmi va reveni, voi scăpa de datorii sau uşa se va deschide”, dar lucrurile acestea nu s-au întâmplat şi eşti descurajat? Dacă este aşa, fă ce a făcut şi femeia aceasta: “iată o femeie, care de dois­prezece ani avea o scurgere de sânge, a venit pe dinapoi, şi s-a atins de poala hainei Lui. Căci îşi zicea ea: “Numai să mă pot atinge de haina Lui, şi mă voi tămădui” (v 20-21). Această femeie suferindă avea trei opţiuni. Şi-ar fi putut spune:

1) “Nimic nu se va schimba”;

2) “Într-o aşa mare mulţime Isus nu mă va observa niciodată” sau

3) “Numai să mă pot atinge de haina Lui, şi mă voi tămădui”. Ea a ales a treia variantă; aşa ar trebui să faci şi tu! Nu da ascultare negativiştilor, pune-ţi îndoielile sub tăcere, începe să rosteşti cuvinte ale credinţei şi mergi în direcţia Lui.

Matei scrie: “El, prin cuvântul Lui, a scos din ei duhurile necurate, şi a tămăduit pe toţi bolnavii, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proorocul Isaia, care zice: “El a luat asupra Lui neputinţele noastre şi a purtat boalele noastre” (Matei 8:17-18). Domnul Isus te iubeşte şi doreşte să te vindece. Trecutul tău nu contează, nici împrejurările în care te găseşti acum. Singurul lucru care contează este să te atingi de El prin credinţă. Ceea ce i-a spus acelei femei îţi spune şi ţie astăzi: “Credinţa ta te-a mântuit”‘(Marcu 5:34). Aşa că adu “scurgerea” ta la Isus şi lasă-L să te atingă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu