Sa nu dati prilej...

“Să nu daţi prilej diavolului” (Efeseni 4:27)

Când pastorul Adrian Rogers a vrut să atragă păsări în grădina sa, un vecin i-a spus: “Dacă creezi un mediu potrivit, vor veni”. Aşa că a cumpărat hrana potrivită, căsuţele de păsări pot¬rivite, le-a pus pe stâlpi potriviţi şi s-a bucurat de o varietate de păsări. Rogers a arătat că mulţi dintre noi întindem covoraşul de bun venit înaintea diavolului, fără să vrem, prin faptul că fab¬ricăm un mediu în care el se simte acasă. Satan nu poate pune stăpânire pe nici un lucru dacă nu i-l dai tu. El caută un mediu în care să poată trăi confortabil.

Dacă i-ai dat diavolului un loc în viaţa ta, poţi cere înapoi acel teren pierdut. Mai întâi, prin credinţă: “ceea ce câştigă biruinţă asupra lumii, este credinţa noastră” (1 loan 5:4). Dumnezeu ne dă putere pentru războiul spiritual şi acea putere este dezlănţuită prin credinţă. Dacă ştii cine eşti în Hristos, ai încredere.

În al doilea rând, prin împotrivire: “Supuneţi-vă, deci, lui Dumnezeu, împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi” (lacov 4:7). Doar când te supui lui Dumnezeu vei avea puterea de a-l învinge pe diavol. Trebuie să i te împotriveşti în Numele lui Isus şi prin autori¬tatea Cuvântului lui Dumnezeu.

În al treilea rând, prin lupta: “îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţinea piept împotriva uneltirilor diavolului” (Efeseni 6:11). Nu uita: “Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Şi Dumnezeu … nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre” (1 Corinteni 10:13). Nu trebuie să cerşeşti de la Dumnezeu să-ţi dea putere să-l înfrângi pe diavol; deja ai acea putere. “V-am dat putere să căl¬caţi peste şerpi… nimic nu vă va putea vătăma” (Luca 10:19). Învaţă să umbli în acea putere!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu