EMC (Educatie Medicala Continua)

DECIZIE nr. 2 din 23 ianuarie 2009 privind stabilirea sistemului de credite de educaţie medicală continuă pe baza căruia se evaluează activitatea de perfecţionare profesională a medicilor, a criteriilor şi a normelor de creditare a formelor de educaţie medicală continuă, precum şi a normei şl criteriilor de acreditare a furnizorilor de educaţie medicală continuă
(...) 

Embed articolArt. 4
(1)Numărul minim de credite EMC pe care un medic trebuie să ie acumuleze în vederea evaluării profesionale periodice este 200, pe parcursul a 5 ani, stabilite la data evaluării, sau 40, anual, în cazul medicilor pensionari care solicită avizul anual pentru prelungirea activităţii.
Imi spune si mie cineva de ce, daca nu sunt medic pensionar, trebuie sa mi se calculeze anual punctajul EMC?


Embed articolArt. 6
(1)Membrii Colegiului Medicilor din România au obligaţia de a ţine evidenţa propriului punctaj profesional.
(2)Colegiul Medicilor din România, prin structurile de specialitate ale colegiilor teritoriale, face calcularea, evaluarea şi verificarea respectării obligaţiilor impuse de art. 4 şi 5, în următoarele situaţii:
a)la avizarea anuală;
b)cu ocazia judecării abaterilor disciplinare;
c)după împlinirea vârstei de pensionare, dacă se solicită avizul anual pentru prelungirea activităţii;
d)la cerere, conform prevederilor legale care impun calcul de punctaj pentru participare la concursuri şi examene;
e)la transferul dintr-un colegiu teritorial în altul;
f)ori de câte ori consiliul judeţean al colegiului teritorial consideră necesar.
Imi spune si mie cineva care sunt conditiile in care se aplica punctul f?


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu