Mos Craciun, marele impostor: o fantezie satanica.

In părţile anterioare ale acestui articol despre Moş Crăciun (http://www.lovendal.net/wp52/mos-craciun-marele-impostor-partea-1-venerarea-zeului-pagan-thor/ şi http://www.lovendal.net/wp52/mos-craciun-marele-impostor-partea-2-petru-cel-negru-sau-ajutorul-intunecat/) discutam despre posibilitatea ca celebrul moşuleţ cu barbă, ce aduce daruri la copii, să nu fie altceva decât imaginea satanică a unor zei mitologici nordici. Dar cu ce scop? Care a fost motivaţia pentru care legenda Sf. Nicolae a fost suprapusă cu cea a lui Moş Crăciun? Ce s-a urmărit de fapt?
În acest articol, vom observa cum imaginea şi legenda lui Moş Crăciun vrea să semene cât mai mult cu imaginea lui Iisus Hristos.
“Capul Lui şi părul Lui erau albe ca lâna albă şi ca zăpada”
Toată lumea ştie cum arată Moş Crăciun. O aflăm dintr-un popular cântec despre Moş Crăciun:
“Who’s got a beard that’s long and white
Santa’s got a beard that’s long and white
Must be Santa Must be Santa
Must be Santa, Santa Clause.”

Adică, în traducere:
“Cine are o barbă lungă şi albă?
Moş Crăciun are o barbă lungă şi albă.
Trebuie să fie Moş Crăciun, Moş Crăciun.
Trebuie să fie moşul, Moş Crăciun.
În poezia din 1822 a lui Clement Clarke Moore, cea în care se descrie poemul “O vizită de la Sf. Nicolae”, poemul devenit oficial ca “poezia lui Moş Crăciun”, Moş Crăciun este descris, printre altele, cu o barbă lungă şi albă: “Şi barba de pe faţa sa era albă ca zăpada”.
Curios…dar cine mai arată aproximativ astfel? Iisus Hristos, aşa cum El este descris în Biblie:
“Capul Lui şi părul Lui erau albe ca lâna albă şi ca zăpada, şi ochii Lui, ca para focului” (Apocalipsa 1:14)
“Am privit până când au fost aşezate scaune, şi S-a aşezat Cel vechi de zile; îmbrăcămintea Lui era albă ca zăpada, iar părul capului Său curat ca lâna” (Daniel 7:9)
Stranie coincidenţă…Să vedem dacă ea e singulară, sau mai sunt şi altele.
“Cine este cel ce vine cu veşmintele sale împurpurate”?
Tot dintr-o poezie despre Moş Crăciun, mai aflăm că acesta poartă un costum roşu:
“Cine poartă ghete şi veşminte roşii?
Moşul poartă ghete şi veşminte roşii.
Trebuie să fie Moş Crăciun, Moş Crăciun.
Trebuie să fie moşul, Moş Crăciun.
Dar cine mai este îmbrăcat asemănător ca moşul? O aflăm tot din Biblie şi se pare că acesta este iarăşi Iisus Hristos:
“1. Cine este Cel ce vine împurpurat, cu veşmintele Sale mai roşii decât ale celui ce culege la vie, cu podoabă în îmbrăcămintea Lui şi mândru de belşugul puterii Lui? “Eu sunt Acela al Cărui cuvânt este dreptatea şi puternic este să răscumpere!”
2. Pentru ce ai îmbrăcămintea roşie şi veşmântul Tău este roşu ca al celui care calcă în teasc?” (Isaia 63:1-2)
“11. Şi am văzut cerul deschis şi iată un cal alb, şi Cel ce şedea pe el se numeşte Credincios şi Adevărat şi judecă şi se războieşte întru dreptate.
12. Iar ochii Lui sunt ca para focului şi pe capul Lui sunt cununi multe şi are nume scris pe care nimeni nu-l înţelege decât numai El.
13. Şi este îmbrăcat în veşmânt stropit cu sânge şi numele Lui se cheamă: Cuvântul lui Dumnezeu.”
(Apocalipsa 19:11-13)
E ciudat iarăşi cum Moş Crăciun e descris din nou ca Iisus Hristos…
Picioarele Lui erau asemenea aramei arse în cuptor…
Mai departe…ce se întâmplă cu Moş Crăciun? El intră pe coşul de fum (hornul) al casei pentru a aduce cadouri celor mici. Ce reprezintă de fapt un coş de fum, conform definiţiei date de dicţionar?
“Coş de fum: o structură, aproape verticală, conţinând un pasaj prin care un fum, gaze etc. provenind de la un foc sau de la un cuptor, sunt evacuate în exterior”.
Iarăşi e straniu faptul că, legat de picioare şi de cuptor, conform Bibliei, avem descrierea lui Iisus Hristos:
“Picioarele Lui erau asemenea aramei arse în cuptor, iar glasul Lui era ca un vuiet de ape multe.” (Apocalipsa 1:15)
De ce Moş Crăciun este asemănat, din nou, cu Iisus Hristos?
Nu este acesta dulgherul…?
Precum se ştie, Moş Crăciun este de profesie…dulgher! Cel puţin aşa ne spune această legendă. Coincidenţă sau nu, şi Iisus Hristos este dulgher, aşa cum putem afla şi din Noul Testament:
“Au nu este Acesta dulgherul, fiul Mariei şi fratele lui Iacov şi al lui Iosi şi al lui Iuda şi al lui Simon? Şi nu sunt, oare, surorile Lui aici la noi? Şi se sminteau întru El.” (Marcu 6:3)
Şi m-a dus la uşa cea dinspre miazănoapte a templului Domnului…
Toată lumea ştie că Moş Crăciun trăieşte la Polul Nord. De ce Polul Nord? Pentru că nimeni nu ar putea trăi acolo. Sau poate că această informaţie e pusă întrucât spre nord se află Casa Domnului?
“Şi m-a dus la uşa cea dinspre miazănoapte a templului Domnului, şi iată acolo şedeau nişte femei, care plângeau pe Tamuz.” (Iezechiel 8:14)
“1. Mare este Domnul şi lăudat foarte în cetatea Dumnezeului nostru, în muntele cel sfânt al Lui;
2. Bine întemeiată spre bucuria întregului pământ. Muntele Sionului, coastele de miazănoapte, cetatea Împăratului Celui mare.”
(Psalmi 47:1-2)
Şi, apropo, cei care cunoaşteţi Biblia…vă aduceţi aminte de Lucifer care s-a răsculat împotriva lui Dumnezeu? Unde dorea el să-şi aşeze tronul? La miazănoapte! Asemenea tronului lui Dumnezeu…
“12. Cum ai căzut tu din ceruri, stea strălucitoare, fecior al dimineţii! Cum ai fost aruncat la pământ, tu, biruitor de neamuri!
13. Tu care ziceai în cugetul tău: “Ridica-mă-voi în ceruri şi mai presus de stelele Dumnezeului celui puternic voi aşeza jilţul meu! În muntele cel sfânt voi pune sălaşul meu, în fundurile laturei celei de miazănoapte.
14. Sui-mă-voi deasupra norilor şi asemenea cu Cel Preaînalt voi fi”.
(Isaia 14:12-14)
Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi…
Moş Crăciun este văzut ca un mare iubitor de copii, aşa cum se poate vedea şi în următorul poem despre moş:
“Toţi copiii lumii,
Galbeni, albi sau negri,
Ei sunt preţioşi în locul său,
Căci moşul iubeşte copiii lumii.”

Dar oare numai Moş Crăciun îi iubeşte pe toţi copiii lumii? Cine iubea copilaşii? Nu cumva şi Iisus Hristos?
“13. Şi aduceau la El copii, ca să-Şi pună mâinile peste ei, dar ucenicii certau pe cei ce-i aduceau.
14. Iar Iisus, văzând, S-a mâhnit şi le-a zis: Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci a unora ca aceştia este împărăţia lui Dumnezeu.”
(Marcu 10:13-14)
Datu-Mi-s-a toată puterea, în cer şi pe pământ…
Moş Crăciun pare că are toate atributele lui Dumnezeu. El ştie absolut totul: ştie când eşti treaz, ştie când dormi, ştie ce cadouri să-ţi dea. Şi nu uita: cum reuşeşte el să împartă cadouri la sute de milioane de oameni, dacă n-ar avea atributele lui Dumnezeu? Am demonstrat în acest articol (http://www.lovendal.net/wp52/fizica-demonstreaza-ca-mos-craciun-si-renii-sai-ar-trebui-sa-fie-morti/) că Moş Crăciun şi renii săi, dacă ar respecta legile actuale ale fizicii, ar trebui deja să fie morţi! Dar nu sunt (conform legendei)!
Din următorul cântec despre Moş Crăciun, se vede că acesta este atotcunoscător şi omnipotent:
“El ştie când dormi şi ştie când eşti treaz,
El ştie dacă eşti bun sau dacă eşti rău”.

Astfel, toţi copiii din lume, sunt înşelaţi de mama şi tata precum că Moş Crăciun are toată puterea din lume, la fel ca Dumnezeu-Fiul. Căci, în Biblie, se spune că:
“Şi apropiindu-Se Iisus, le-a vorbit lor, zicând: Datu-Mi-s-a toată puterea, în cer şi pe pământ.” (Matei 28:18)
“Eu sunt Alfa şi Omega, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Atotţiitorul.” (Apocalipsa 1:8)
Moş Crăciun…nemuritor asemenea lui Dumnezeu?
Dar, de unde a venit Moş Crăciun? Când s-a născut? Cum a apărut el? Legenda nu ne spune prea multe, dar pare că Moş Crăciun e nemuritor, asemenea Fiului lui Dumnezeu: “Fără tată, fără mamă, fără spiţă de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârşit al vieţii” (Evrei 7:3). Moş Crăciun nu are nici vârstă, apărând în toate generaţiile, părând astfel etern, ca şi Dumnezeu!


Fantezia, arma magică a Satanei
Sunt sigur că după ce veţi citi toate acestea, unii dintre voi vor spune: “Ei, haide, măi Lovendal, şi ce-i cu asta!? Moş Crăciun e doar o fantezie. Ce mare lucru? Nimeni nu-l ia în seamă”. Dar aici GREŞIŢI. GREŞIŢI CRUNT. Copiii îl iau în seamă pe Moş Crăciun! Până la câţiva ani, copilaşii cred în Moş Crăciun! Pur şi simplu, ei îl adoră! Ei cred şi-l iubesc pe Moş Crăciun din toată inima lor! Cei mai mulţi dintre părinţi nu le vor spune odraslelor lor că Moş Crăciun nu există şi e doar o minciună.
Şi Satana cunoaşte acest lucru. Aşa că s-a deghizat în Dumnezeu prin această poveste frumoasă cu Moş Crăciun. Şi nu uitaţi că fantezia este “arma magică a Satanei”. N-o spun eu, ci Anton LaVey, celebru satanist şi autorul Bibliei satanice.
“Fantezia joacă un rol important în orice doctrină spirituală, întrucât mintea subiectivă are o putere mai mică de discernământ în ceea ce priveşte calitatea mâncării decât gustul ei. Astfel, fantezia este ca o armă magică în satanism. Satanistul are un depozit întreg de fantezii, culese din toate culturile şi din toate epocile.” (Anton LaVey, “Ritualurile satanice”)
“Iisus Hristos nu este altceva decât un Moş Crăciun pentru adulţi”…iată ce vor crede unii

Precum spuneam mai sus, desigur că noi nu luăm în serios legenda lui Moş Crăciun. Ştim că Moş Crăciun e o fantezie. Dar copiii nu ştiu asta. În mintea lor vulnerabilă, Moş Crăciun e real. Dar ce se va întâmpla cu acel copilaş, atunci când într-o bună zi îşi va da seama că Moş Crăciun e o fantezie? Ce se va întâmpla cu credinţa lor în Iisus Hristos (mă refer la cei botezaţi în creştinism)?
Iată ce s-ar putea întâmpla (convorbirea de mai jos chiar a avut loc între doi băieţi):
Primul băiat îl întreabă pe celălalt: “Ce crezi despre Iisus?”
Al doilea îi răspunde: “Mie mi se pare ca un alt Moş Crăciun. Probabil că-i o altă minciună.”
Odată ce un copil crede din toată inima în Moş Crăciun, următorul pas logic este acela că atât Iisus, cât şi Moş Crăciun sunt unul şi acelaşi lucru, şi astfel amândoi ar fi o minciună. Desigur că, nu toţi copiii care au crezut când erau mici în Moş Crăciun îl vor respinge şi pe Iisus mai târziu în viaţă, dar vor fi destui care îşi vor pierde încrederea în Dumnezeu, ca urmare a acestei fantezii despre Moş Crăciun. Iată marea înşelătorie a forţelor oculte ce doresc nimicirea religiei (în special a creştinismului)! Ce plan inteligent! Nu degeaba cineva a spus odată că “Iisus Hristos nu este altceva decât un Moş Crăciun pentru adulţi”...
Dar, pentru cine crede în Iisus Hristos, nu va uita niciodată ceea ce se spune în Biblie:
“Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.” (Ioan 3:16)
http://lovendal.net/

http://dariaion.blogspot.com/
Un comentariu:

 1. Salut!
  Sunt interesat de un link exchange cu site-ul tau.
  Ofer:
  - link pe toate paginile mele
  - am continut nou zilnic, continut de calitate si vizitatori(peste 1.100 unici/zi, tinand cont ca site-ul este inregistrat la inceputul lunii septembrie)
  - prin link-ul tau iti vor veni si vizitatori pe site
  - link exchange-ul este foarte simplu, automat si instant
  Daca te intereseaza te rog sa intri pe pagina http://www.noi2goi.com/linkex/ si sa adaugi link-ul tau.
  Mersi si bafta!

  RăspundețiȘtergere