Ion Voda cel Cumplit (1521-1574)

5 lucruri inedite despre Ion Voda cel Cumplit, nepotul lui Stefan cel Mare

autor: FrontPress 19.09.2013

ion vodaDomnia scurtă, de numai doi ani, a lui Ion Vodă cel Cumplit a influenţat semnificativ istoria Moldovei. Domnitorul Ion Vodă cel Cumplit a rămas în legendă, din cauza sfârşitului său tragic şi datorită faimei pe care a dobândit-o ca urmare a victoriilor sale mai puţin explicabile obţinute împotriva armatei Imperiului Otoman. Cronicarii au remarcat şi atitudinea ostilă pe care voievodul moldovean a avut-o faţă de unii dintre exponenţii de frunte ai marii boierimi şi ai înaltului cler.
Manualele de istorie îi dedică puţine rânduri, în care sunt amintite modul mişelesc în care a fost ucis de către turcii care juraseră pe Coran că îl vor prezenta viu în faţa sultanului Selim ori trădarea ruşinoasă a pârcălabului de Hotin, Ieremia Golia. Altele amintesc şi de faptul că vlădica Gheorghe, acuzat de sodomie, a fost ars de viu. Însă Ion Vodă cel Cumplit a fost mult mai mult decât un os domnesc ori un condottier genial. Domnia sa, scurtă de doar doi ani, a marcat profund istoria Moldovei. Iată cinci lucruri mai puţin ştiute despre marele domnitor:
385px-Ioan_Voda_2p1. Ion Vodă cel Cumplit a fost musulman
Cronicile timpului arată că acei cronicari care îl acuzau pe nepotul lui Ştefan cel Mare, pe care unii îl consideră şi sfânt, nu a fost deloc aproape de idealul unui voievod creştin plin de pioşenie. Ion Vodă cel Cumplit a fost botezat în ritul armenesc. Biserica Apostolică Armeană s-a separat de cea Catolică în urma unor acuze de monofizism, înainte de Marea Schismă din 1054. Emigrat apoi în Polonia, Ion Vodă cel Cumplit a trecut la lutheranism, pentru a beneficia de sprijinul unor magnaţi, precum principii din familia Radziwill, care adoptaseră Reforma protestantă. Ion Vodă cel Cumplit a fost nevoit să părăsească Polonia şi să se refugieze în Imperiul Otoman. Acolo, el a devenit musulman, potrivit descoperă.ro. În timpul luptelor dintre tătari, pe de o parte, şi ruşii aliaţi cu cazacii zaporojeni, de cealaltă, Ion Vodă cel Cumplit a luptat în rândul armatei musulmane. Vitejia, sângele său rece şi forţa neobişnuită l-au făcut faimos în timpul expediţiei pe Volga a tătarilor din Crimeea, din anul 1561. Ion Vodă cel Cumplit a trecut la ortodoxie în contextul înscăunării sale pe tronul bunicului său. Botezul său a avut loc în uralele mulţimii.
ioan-inside2. A mutat capitala de la Suceava la Iaşi
Ion Vodă cel Cumplit a fost domnitorul care a decis mutarea capitalei Moldovei de la Suceava la Iaşi. Suceava rămăsese fără o apărare adecvată, după ce vechea cetate de scaun a fost demantelată de voievodul Alexandru Lăpuşneanu, din ordinul turcilor. Iaşiul avea o aşezare strategică mai bună şi era mai aproape de noii aliaţi ai lui Ion Vodă cel Cumplit, cazacii zaporojeni.
IoanVoda3. A bătut primele monede inscripţionate în limba română
Spirit reformator, Ion Vodă cel Cumplit a reorganizat sistemul monetar al Moldovei. În locul monedelor din metal preţios, el a decis să bată bănuţi de aramă. Aceştia au reprezentat primele monede inscripţionate în ­limba română. Inscripţia era „Ţeara Moldovei”. Aceste monede au impulsionat comerţul şi au dus la o creştere economică semnificativă, care i-a permis domnitorului să acumuleze o avere însemnată şi să-şi înzestreze armata la un nivel excepţional.
Untitled4. Voievodul a format cea mai însemnată artilerie a timpului
Ion Vodă cel Cumplit este asemănat de mulţi cu Napoleon Bonaparte, din perspectiva geniului său militar şi a pasiunii sale pentru artilerie. Într-o epocă în care mari regate dispuneau de o artilerie formată de 30-40 de tunuri, voievodul Moldovei a format o artilerie compusă din 200 de tunuri. Cele mai multe dintre acestea erau realizate chiar în Moldova, după schiţele aprobate de voievod. Tunurile moldoveneşti erau mai mici, mai uşoare şi mai mobile. În timp ce majoritatea tunurilor de pe continent erau trase de atelaje formate din câte şase cai, cele moldoveneşti aveau nevoie doar de echipaje formate din câte doi cai. De asemenea, voievodul a creat ateliere de fabricat pulbere.
Artileria sa explică, în mare măsură, şi succesele militare ale voievodului. Astfel, de exemplu, în bătălia de la Jiliştea, oastea sa, formată din 9.000 de moldoveni şi din 1.200 de cazaci a decimat oastea lui Petru Şchiopul, formată din 20.000 de turci, 20.000 de munteni şi 2.000 de secui. Forţa de foc a artileriei sale era dublată de iuţimea şi forţa călărimei, care utiliza caii moldoveneşti, o rasă dispărută azi, faimoasă în Evul Mediu pentru rezistenţa şi viteza cailor. Aceste elemente explică cum Ion Vodă cel Cumplit a înfruntat cu o oaste formată din 35.000 de oameni armata turco-tătară compusă din 200.000 de oşteni, la Roşcani. Înfrângerea voievodului moldovean s-a produs abia după ce o ploaie neaşteptată i-a udat rezervele de pulbere, care l-au lipsit de artilerie, şi pentru că a fost trădat de călărimea condusă de pârcălabul Ieremia Golia de Hotin.
Ion_Voda_cel_Viteaz_si_Petru_Rares5. A unit Moldova cu Valahia
Cu două decenii înainte de prima Unire a Ţărilor Române, realizată de principele Sigismund Bathory (istoriografia românească, sub influenţa romanticului Nicolae Bălcescu, îl creditează, din patriotism local, cu realizarea primei Uniri pe Mihai Viteazul), Ion Vodă cel Cumplit a unit Moldova cu Ţara Românească. El l-a instalat pe tronul de la Bucureşti pe protejatul său, Vintilă Vodă, care, de fapt, avea atribuţiile unui guvernator sau ale unui vicerege, întocmai cum, mai târziu, Mihai Viteazul l-a instalat pe fiul său, Nicolae Pătraşcu, pe tronul Valahiei, după ce marele domnitor muntean, primul român care a unit Ţările Române, a trecut pe tronul Transilvaniei. Însă unirea lui Ion Vodă cel Cumplit nu a ţinut decât patru zile. De Claudiu Padurean – Romania Libera

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu