Existenta Romaniei

Existenta insasi a Romaniei lezeaza sensibilitatea politica maghiara, nu doar amintirea lui Avram Iancu

autor: FrontPress 04.10.2013

statuia-lui-avram-iancu-din-campeni-2Protestul PPMT împotriva denumirii „Avram Iancu” pentru Aeroportul din Cluj ne arată că nu un personaj istoric îi deranjează pe politicienii maghiari, ci însăşi existenţa României Unite, pentru că Avram Iancu se identifică simbolic exact cu lupta românilor din Transilvania pentru a se elibera de ocupaţia samavolnică maghiară. Pentru tratarea celor „lezaţi”, am depus un proiect de lege de interzicere a partidelor care încalcă Constituţia.
Dacă nu ar fi vorba despre România, am putea să considerăm acest caz unul spectaculos, cum o minoritate, de fapt nişte politicieni care nu reprezintă nici măcar minoritatea maghiară, se întorc împotriva ţării în care trăiesc, îi dispreţuiesc simbolurile, eroii, limba, dar au pretenţia să fie partide legal constituite şi să aibă dreptul de a candida şi de a participa oficial la viaţa publică a acelui stat. Din păcate, se întâmplă în România, şi atunci situaţia e dramatică.
Dacă PPMT e de părere că denumirea Avram Iancu lezează sensibilitatea comunităţii maghiare, acest lucru înseamnă că tot ceea ce suntem noi în mod esenţial, limbă, istorie, cultură, tradiţii, statul unitar, toate aceste lucruri şi realităţi româneşti îi lezează pe maghiari. Ar însemna că avem o minoritate care trăieşte într-un continuu conflict cu România, din principiu, pentru că e lezată de existenţa statului român. Refuz să cred că lucrurile stau aşa la nivel general şi pun această lezare pe seama politicienilor maghiari care nu au altceva mai bun de făcut decât să se caine toată ziua de nedreptăţiţi ce sunt. Şi, pentru a le mai oferi un motiv suplimentar de ”lezare”, ba chiar de stupefacţie, am propus Parlamentului o modificare a legii partidelor politice prin care să fie interzise formaţiunile politice care aduc atingere fundamentelor statului român şi Constituţiei.
Astfel, art. 3 din Legea partidelor politice îşi propune să stabilească anumite condiţii în care pot funcţiona partidele politice înregistrate în România, stabilind şi interdicţiile generale pe care formaţiunile politice trebuie să le respecte. Aceste condiţii şi interdicţii au câteva lacune care permit unor partide politice din România, active la această oră în peisajul politic românesc, după cum se poate observa cu ochiul liber, să acţioneze împotriva spiritului acestei legi şi împotriva Constituţiei, încălcând de fapt art. 3, alin. (1) din Legea 14/2003 care spune că ”Pot funcţiona ca partide politice numai asociaţiile cu caracter politic, constituite potrivit legii, şi care militează pentru respectarea suveranităţii naţionale, a independenţei şi a unităţii statului, a integrităţii teritoriale, a ordinii de drept şi a principiilor democraţiei constituţionale”. Această prevedere trebuie clarificată şi impusă ca obligativitate în cadrul alin. (2) şi (4) pentru ca interdicţia de a acţiona ca partid politic împotriva Constituţiei să devină efectivă şi determinantă.
De aceea, am propus completarea art. 3 alin. (2) din Legea 14/2003 cu interdicţia de a încălca prevederile art.1 alin.(1), art. 3 alin.(1), art. 13 din Constituţia României pentru a asigura statul român împotriva activităţilor partidelor politice care aduc atingere caracterului naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil al României (art. 1 alin. 1), care atacă principiul că teritoriul României este inalienabil (art.3, alin. 1) sau care încalcă principiul că limba oficială este limba română (art. 13 din Constituţie).
În felul acesta, Legea partidelor politice va asigura fără posibilitate de evitare respectarea Constituţiei şi a fundamentelor statului român, lucru esenţial şi obligatoriu pentru partidele care doresc să existe pe teritoriul României, activitatea lor trebuind să se deruleze în mod strict conform statului de drept şi ordinii constituţionale a ţării.
În felul acesta, PPMT şi celelalte partide maghiare nu vor mai zburda liber prin România cu unicul scop de a contesta statul român şi a se simţi lezate de existenţa României de dimineaţa şi până seara, organizând nesfârşite mitinguri şi alte forme de atac la adresa Constituţiei. De Bogdan Diaconu - Adevarul

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu