MASONERIA acuzata


MASONERIA acuzata de colapsul GRECIEI

autor: FrontPress 20.06.2012
Conducerea bisericească se află în „letargie” premeditată. Nelinişti vii faţă de tăcerea acesteia. Care este datoria istorică a Bisericii în cazul concertului masonic şi a cuvântării propagandistice a unui şef mason care au avut loc în Biserica Sfântului Gheorghe din Kerkira.
Statul se află în prăbuşire. Regimurile politice, care nu cred în idealuri, în valori, în instituţii şi nici în Dumnezeu, au distrus totul şi au falimentat Statul Elen. Aceste regimuri au servit intereselor ţărilor străine. Au luat parte la comploturi străine în privinţa chestiunilor naţionale şi a mersului ţării noastre. S-au întovărăşit cu puterile duşmane distrugând în chip demonic valorile naţionale. Vreme de 30 de ani au acţionat împotriva aşezămintelor care definesc identitatea elenismului. Au risipit şi au distrus ceea ce au creat „Părinţii şi Strămoşii noştri” cu strădanie, sudoare şi sânge. Au batjocorit steaua în trei străluciri a vechimii: patrie, credinţă şi familie. Au votat legi prin care i-au împilat şi i-au izgonit din ţară pe întreprinzători, au distrus industria militară, au distrus economia agrară fără de care nu poate exista o dezvoltare reală a economiei, au predat instituţiile politice unor interese aşa-numite interdependente.
Au adaptat instituţiile şi legile la măsurile lor şi la interesele pe care le servesc, au eliminat caracterul elen din educaţia tinerilor, nu s-au preocupat de problema demografică, au votat legi care distrug instituţia familiei, au legalizat avorturile cu rezultatul că sunt asasinaţi anual 300.000 de copii nenăscuţi, al căror loc îl iau în Grecia copiii asiaticilor, ai africanilor şi ai altor oameni care intră ilegal în Grecia, au votat o mulţime de legi antibisericeşti în numele modernizării Statului pe care l-au jefuit prin politica lor. Au distrus Statul şi au predat cheile acestuia în mâinile creditorilor lui, au luptat sistematic împotriva simbolurilor naţionale şi bisericeşti contestând contribuţia Bisericii în istoria neamului. Au lovit sistematic instituţia Puterilor Armate, au distrus Securitatea Statului şi au permis forţelor criminale să acţioneze nestânjenit, să înjosească şi să necinstească familii şi oameni în vârstă.
Au propovăduit anarhia şi lipsa de respect învăţând că nu este diferenţă între tată şi fiu, între mamă şi fiică. S-au îndreptat împotriva eroilor noştri, care au luptat pentru credinţă şi pentru patrie eliberând Grecia şi au „botezat” drept masoni personalităţile sfinte pentru neamul nostru ale istoriei de la 1821. Au predat că în viaţa contemporană nu au nici o însemnătate valorile muncii, ale dreptăţii, ale onestităţii, şi au înlocuit valorile şi virtuţile grecilor cu furtul, acumularea ilicită de bani, îmbogăţirea facilă. Au deschis graniţele şi au permis să intre în ţară ilegal familişti, delicvenţi cu pedepse mari şi spioni din străinătate, au permis cercurilor comerţului de carne vie să transforme Grecia într-un „bordel” nelimitat, adeverind, vrând-nevrând, cuvântul răposatului Gheorghe Papandréu (supranumit „Bătrânul Democraţiei”), care spunea că Parlamentul Elen este un „bordel”.
Prin nenumărate acţiuni încearcă să-i convingă pe greci că sunt apatrizi, de vreme ce problemele naţionale, precum problema cipriotă, cea a Mării Egee, a Thraciei şi-au găsit rezolvarea prin dogma conlocuirii, a coadministrării şi a coexploatării. Cel mai important este că au permis subminarea Statului prin favorizarea sectelor şi a Masoneriei. Cea din urmă se pare că a pătruns în profunzimea mecanismului de Stat, de vreme ce are posibilitatea să îşi impună dorinţele şi să ia permisiunea de a organiza un concert într-o biserică orthodoxă din Kerkira, pe durata căreia conducătorul mason al regiunii a ţinut o cuvântare propagandistică. În sfânta biserică, în care s-au săvârşit Dumnezeieşti Liturghii şi unde sub Sfânta Masă se află Moaşte de Sfinţi ai Bisericii noastre, a avut loc o cuvântare a conducătorului local al masoneriei. Au fost foarte surprinşi credincioşii orthodocşi ai Kerkirei, care îi cunosc foarte bine pe toţi masonii din zonă. Nu se aşteptau însă la o asemenea acţiune. De aceea îl condamnă pe Ierarhul locului. Se întreabă: „Nu se sesizează nimeni să ia măsuri? Clerul oraşului nu circulă pe străzi, nu se informează, nu se revoltă?”. Sau, nu cumva, din politeţe faţă de persoanele în cauză, dat fiind faptul că fac parte din societatea locală, nu s-au împotrivit.
Masoneria, prin acest concert ţinut în Sfânta Biserică a Sfântului Gheorghe din Kerkira şi prin cuvântarea propagandistică a şefului masoneriei locale, a făcut o adevărată demonstraţie de forţă. A transmis mesajul că acţionează liber nu doar în cadrul Statului, ci şi al Bisericii. Cazul acesta ar fi trebuit să provoace împotrivirea fermă a conducerii bisericeşti. Nu s-a întâmplat însă, Biserica a evitat să condamne această acţiune şi Masoneria, în general. S-a temut de Masonerie, de aceea nu a reacţionat, sau conducerea bisericească înseşi este subminată de Masonerie, iar membrii ierarhiei aruncă la coşul de gunoi hotărâri mai vechi ale Bisericii potrivit cărora calitatea de creştin orthodox este incompatibilă cu aceea de mason? Oare fac parte din Masonerie şi arhierei, după cum afirmă propaganda masonilor? Dacă nu, Sfântul Sinod trebuie să se întrunească şi:
1) Să reconfirme valabilitatea tuturor deciziilor mai vechi ale Bisericii potrivit cărora Masoneria serveşte unor caste luciferice şi este religia lui Lucifer.
2) Să condamne Masoneria şi să declare că nici un membru al Sinodului nu este membru al ei şi nici nu participă la ceremonii masonice (pentru că mulţi ierarhi participă la evenimente pe care le organizează unele ramuri ale Masoneriei, precum Clubul Rotary , Clubul Lions etc.).
3) Să ceară dizolvarea lojelor masonice, aşa cum Înalpreasfinţitul Mitropolit al Pireului, kir Serafim, a cerut fostului Ministru al Economiei, dl. G. Papakonstantínu, în urmă cu mai multe luni. Din păcate, Mitropolitul Serafim nu are nici o susţinere din partea conducerii bisericeşti.
4) Să ceară din partea politicienilor, creând un cadru adecvat de comunicare, să dezaprobe public Masoneria, iar politicienii care nu vor face acest lucru să nu mai fie primiţi în sfintele biserici.
Conducerea Bisericii este datoare să ia atitudine, pentru că încrederea poporului credincios în persoanele ierarhiei a fost serios zdruncinată din pricina serviciilor pe care conducerea bisericească le oferă papistaşilor şi eforturilor Noii Epoci de crea o nouă religie, religia universală.
Aşteptăm reacţia Bisericii faţă de Masonerie. Altfel, suspiciunea va deveni generală faţă de toţi ierarhii. Şi orice propunere „ciudată” a lor se va atribui Masoneriei. Deja fenomenul acesta s-a manifestat la recenta întrunire a Sinodului Permanent, atunci când s-a adus în discuţie evenimentul masonic care a avut loc în Sfânta Biserică a Sfântului Gheorghe. Doi ierarhi, potrivit dezvăluirilor ziarului «Το Παρόν», au schimbat cuvinte grele, cel mai vechi în preoţie acuzându-l pe cel mai tânăr că este mason, creându-se o mare tensiune în Sinod. Când suspiciunea apare între membrii Ierarhiei şi avem şi „episoade” în Sinod (aşa cum a consemnat ziarul menţionat), atunci ce va spune şi ce va face poporul credincios?
De G.Zervos Directorul ziarului “Modelul Ortodox”, nr. 1928, 25 mai 2012, pp. 1, 7 via Graiul Ortodox

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu