Noica - Cioran - Eliade"
Pierdut este acela pentru care retrãirea destinului nostru nu este o rãspântie în viata sa si un prilej de tragedie. Nu este nationalist acela pe care nu-l chinuie pânã la halucinatie faptul cã noi, românii, n'am fãcut pânã acum istorie, ci am asteptat sã ne facã istoria, sã ne dinamizeze un torent transcendent fiintei noastre; nu este nationalist acel ce nu e frãmântat de limitarea fatalã care închide România în cercul si fatalitatea culturilor mici, a acelor culturi care n'au curajul sã se învârtå în jurul propriei lor axe: nu e nationalist acel care nu suferã infinit cã România n'are misiunea istoricã a unei culturi mari, imperialismul politic, megalomania inerentã si vointa nesfârsitã de putere, caracteristice marilor natiuni, precum nu e nationalist acel ce nu doreste fanatic saltul transfigurator."

(Emil Cioran - Schimbarea la fatã a României)

sursa:http://pages-prodigy.net

P.S.Ce sanse ar mai fi avut acesti ginditori ai neamului nostru acum, cind la noi in oras la concursul de maturat pe strada, la care s-au prezentat concurenti sub 40 de ani(dupa aceasta virsta nu sint primiti la concursuri ca sint socotiti batrini) si au avut cistig ce cauza tinerele, care au terminat anul acesta facultatea ? Unde am ajuns????


Un comentariu: